Kalite Yönetim Sistemimiz

Kalite Yönetim Sistemimiz

ÖZEL SİGORTALARLA ANLAŞMALI

Hastanemizde Kalite Çalışmaları, Yönetimin ve Bölüm Kalite Sorumlularının desteği ile “Kalite Yönetim Direktörlüğü” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane doğrultusunda yürütülmektedir.

KURUMSAL HİZMETLER

 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

 • Hasta Deneyimi 
 • Hizmete Erişim
 • Yaşam Sonu Hizmetler
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Sterilizasyon Hizmetleri
 • Transfüzyon Hizmetleri
 • Radyasyon Güvenliği
 • Acil Servis 
 • Ameliyathane
 • Yoğun Bakım Ünitesi 
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
 • Doğum Hizmetleri
 • Biyokimya Laboratuarı 

DESTEK HİZMETLERİ

 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Bilgi Yönetim Sistemi
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

GÖSTERGE YÖNETİMİ

 • Bölüm Bazlı Kalite Göstergeleri
 • Klinik Bazlı Kalite Göstergeleri

Güvenlik Raporlama Sistemi
Hastanemizde;

 • Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak
 • Bu olayları izlemek
 • Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerinalınmasını sağlamaya yönelik Güvenlik Raporlama Sistemi kurulmuştur.

Gösterge Yönetimi
Hastanemizde ölçüm sistematiği ve kültürünü geliştirmek ve uluslararası alanda kullanılan ortak göstergeleri takip etmek suretiyle, kıyaslama ve işbirliği imkânlarını oluşturarak, kalitenin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Gösterge Yönetimi Sistemi kurulmuştur. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan Bölüm ve Klinik Bazlı olmak üzere tüm göstergeler, hastane bilgi yönetim sisteminin de desteğiyle takip edilmektedir.

Fiziksel Alan Denetimleri
Hastanemizde ; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte hastane fiziki koşulları ve teknik altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.
Hastane yönetimince oluşturulan ekip, hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak Hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır.
Bina turlarında Hastanemizdeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Özdeğerlendirme Süreci Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında, merkezimizde yılda 2 defa özdeğerlendirme (iç denetim) yapılmaktadır.

 • - Özdeğerlendirme ekibi; Başhekim, Başhemşire, Kalite Yönetim Direktörü, Bölüm Kalite Temsilcileri, ihtiyaç halinde diğer birimlerden ilgililerden oluşmaktadır. 
 • - Özdeğerlendirme (iç denetim), Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 defa yapılır.
 • - Özdeğerlendirme planı, Sağlıkta Kalite Standartları içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır.
 • - Özdeğerlendirme (iç denetim) öncesinde tüm bölümler, denetim takvimi ve planı konusunda bilgilendirilir.

*Yukarıdaki metin hazırlanırken Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Standartından yararlanılmıştır.